Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sölvesborg

 

Placeholder

Margareta Forslund

Ordförande

margareta.forslund@sverigedemokraterna.se

Telefon: 0727 – 25 08 06

Postadress:
SD Sölvesborg
Box 26
294 21  SÖLVESBORG

 • Styrelsen

  Av margaretaforslund den 2 maj, 2015
  0

  Ordförande: Margareta Forslund
  Vice ordförande: Benny Karlsson
  Ledamot:
  Marco Lindekvist (sekreterare)
  Ledamot: Jimmie Åkesson
  Ledamot: André Svensson
  Ledamot: Peter Thyrén
  Ledamot: Louise Erixon
  Ersättare: Madelene Petersson
  Ersättare: Pia Andersson

 • Bildgalleri

  Av margaretaforslund den 11 februari, 2014
  0
  Korvgrillning vid medlemsmöte 2013

  Korvgrillning vid medlemsmöte 2013

  Medlemsmöte den 17 mars 2014 om äldreomsorgen på Restaurang Rundella. Foto: Benny Karlsson

  Medlemsmöte den 17 mars 2014 om äldreomsorgen på Restaurang Rundella. Foto: Benny Karlsson

  Per Ramhorn vårdare/riksdagsledamot informerar om äldrevården på Restaurang Rundella den 17 mars 2014.     Foto: Benny Karlsson.

  Per Ramhorn vårdare/riksdagsledamot informerar om äldrevården på Restaurang Rundella den 17 mars 2014. Foto: Benny Karlsson.

  Medlemsmöte 2013

  Medlemsmöte 2013

  Boksignering av Jimmie Åkesson vid Sommartalet 2013. Foto: Benny Karlsson.

  Boksignering av Jimmie Åkesson vid Sommartalet 2013.         Foto: Benny Karlsson.

   

  Lycklig bokköpare vid Sommartalet 2013

  Lycklig bokköpare vid Sommartalet 2013.                             Foto: Benny Karlsson

 • Årsmöte den 20 januari 2014

  Av margaretaforslund den 9 februari, 2014
  0
  Avtackning av ordförande Johan Petersson vid årsmötet 2014

  Avtackning av ordförande Johan Petersson vid årsmötet 2014

  Årsmöte 2014

  Årsmöte 2014

  Ordförande:
  Margareta Forslund

  Vice ordförande:
  Benny Karlsson

  Kassör:
  Ingvar Karlsson

  Sekreterare:
  Marco Lindekvist

  Styrelseledamot:
  Louise Erixon

  Styrelseledamot:
  André Svensson

  Styrelseledamot:
  Jimmie Åkesson

  Styrelsesuppleant:
  Madelene Pettersson

  Styrelsesuppleant:
  Peter Thyrén

  Revisor:
  Ola Svensson

  Revisor:
  Per Björklund

  Revisorsuppleant:
  Richard Jomshof

  Valberedning:
  Göran Henriksson
  Birgitta Karlsson
  Jens Hermansson

   

 • Årsmöte den 20 januari

  Av louise.erixon den 8 januari, 2014
  0
  0

  Den 20 januari äger SD Sölvesborgs årsmöte rum där samtliga av föreningens medlemmar är välkomna och har rösträtt. Kallelse med information om tid och plats för mötet har skickats ut via post. Nedan finns handlingarna att ladda ner:

  Dagordning
  Verksamhetsberättelse 2013
  Förslag till styrelse 2014

 • SD Sölvesborg höll årsmöte

  Av louise.erixon den 26 februari, 2013
  0
  0

  Under måndagskvällen den 25 februari höll SD:s Sölvesborgsförening årsmöte där det valdes en ny styrelse, revision och valberedning. Många både gamla och nya medlemmar hade valt att komma till Folkets hus, där mötet hölls.

  Jimmie Åkesson, som bildade föreningen 1995 och som i stort sett varit ordförande sedan dess, meddelade att han inte stod till förfogande för omval. Bakgrunden var att han inte ansåg sig ha tid med uppdraget då det nu närmar sig val vilket kommer innebära att majoriteten av hans tid kommer behöva läggas på riksorganisationens valkampanj, snarare än lokalt.

  Medlemmarna tackade med blommor och applåder Jimmie för hans insatser i föreningen under alla år. Sedan valde mötet enhälligt Johan Pettersson, 34, till ny ordförande.

  Efter att årsmötets formella delar avslutats bjöds det på fika. Medlemmarna fick under tiden information kring kommande medlemsmöten, aktiviteter och val.

  Jag är mycket tacksam för förtroendet jag fått av medlemmarna. Min ambition just nu är framför allt att förbereda vår förening inför de val som stundar. Vi ska öka aktivitetsnivån, synas mer i debatten och presentera en ansvarsfull politik för Sölvesborg kommun, kommenterade Johan Pettersson efter mötet.

  SD Sölvesborgs nya styrelse:

  Ordförande: Johan Pettersson

  Vice ordförande: Ingvar Karlsson

  Ledamot: André Svensson
  Ledamot: Louise Erixon
  Ledamot: Benny Karlsson
  Ledamot: Jimmie Åkesson

  Suppleant: Birgitta Karlsson
  Suppleant: Chang Fransson