Sverigedemokraterna i Sölvesborg | Sverigedemokraterna i Sölvesborg

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sölvesborg

 

Placeholder

Margareta Forslund

Ordförande

margareta.forslund@sverigedemokraterna.se

Telefon: 0727 – 25 08 06

Postadress:
SD Sölvesborg
Box 26
294 21  SÖLVESBORG

 • SD:s förslag till budget för Sölvesborgs kommun 2017

  Av louise.erixon den 8 november, 2016
  0

  I vår budget som presenteras idag föreslås flera nödvändiga besparingar och satsningar. Genom att bland annat spara in på invandring, partistöd, integrationsprojekt, modersmålsundervisning och bidrag till vissa föreningar kan vi satsa på de äldres sociala liv och hälsa, påbörja en utfasning av delade turer, anlita medicinsk personal för åldersbestämning av ensamkommande, avsätta medel för att stimulera icke självförsörjande invandrare utan skyddsbehov att återvända och halvera terminsavgiften i skolan. Detta förslag innebär också många, många fler besparingar och satsningar.

  Tryck på länken nedan för att komma till budgetdokumentet. Trevlig läsning!

   

  SdSölvesborgBudget2017
  budgetbild

 • Styrelsen

  Av margaretaforslund den 2 maj, 2015
  0

  Ordförande: Margareta Forslund
  Vice ordförande: Benny Karlsson
  Ledamot:
  Marco Lindekvist (sekreterare)
  Ledamot: Jimmie Åkesson
  Ledamot: André Svensson
  Ledamot: Peter Thyrén
  Ledamot: Louise Erixon
  Ersättare: Madelene Petersson
  Ersättare: Pia Andersson

 • Bildgalleri

  Av margaretaforslund den 11 februari, 2014
  0
  Korvgrillning vid medlemsmöte 2013

  Korvgrillning vid medlemsmöte 2013

  Medlemsmöte den 17 mars 2014 om äldreomsorgen på Restaurang Rundella. Foto: Benny Karlsson

  Medlemsmöte den 17 mars 2014 om äldreomsorgen på Restaurang Rundella. Foto: Benny Karlsson

  Per Ramhorn vårdare/riksdagsledamot informerar om äldrevården på Restaurang Rundella den 17 mars 2014.     Foto: Benny Karlsson.

  Per Ramhorn vårdare/riksdagsledamot informerar om äldrevården på Restaurang Rundella den 17 mars 2014. Foto: Benny Karlsson.

  Medlemsmöte 2013

  Medlemsmöte 2013

  Boksignering av Jimmie Åkesson vid Sommartalet 2013. Foto: Benny Karlsson.

  Boksignering av Jimmie Åkesson vid Sommartalet 2013.         Foto: Benny Karlsson.

   

  Lycklig bokköpare vid Sommartalet 2013

  Lycklig bokköpare vid Sommartalet 2013.                             Foto: Benny Karlsson

 • Årsmöte den 20 januari 2014

  Av margaretaforslund den 9 februari, 2014
  0
  Avtackning av ordförande Johan Petersson vid årsmötet 2014

  Avtackning av ordförande Johan Petersson vid årsmötet 2014

  Årsmöte 2014

  Årsmöte 2014

  Ordförande:
  Margareta Forslund

  Vice ordförande:
  Benny Karlsson

  Kassör:
  Ingvar Karlsson

  Sekreterare:
  Marco Lindekvist

  Styrelseledamot:
  Louise Erixon

  Styrelseledamot:
  André Svensson

  Styrelseledamot:
  Jimmie Åkesson

  Styrelsesuppleant:
  Madelene Pettersson

  Styrelsesuppleant:
  Peter Thyrén

  Revisor:
  Ola Svensson

  Revisor:
  Per Björklund

  Revisorsuppleant:
  Richard Jomshof

  Valberedning:
  Göran Henriksson
  Birgitta Karlsson
  Jens Hermansson

   

 • Årsmöte den 20 januari

  Av louise.erixon den 8 januari, 2014
  0
  0

  Den 20 januari äger SD Sölvesborgs årsmöte rum där samtliga av föreningens medlemmar är välkomna och har rösträtt. Kallelse med information om tid och plats för mötet har skickats ut via post. Nedan finns handlingarna att ladda ner:

  Dagordning
  Verksamhetsberättelse 2013
  Förslag till styrelse 2014